EEN OPEN BRIEFJE AAN HET OM


3

Geachte heer Zwinkels,

Volgens uw interview in NRC, vreest ons openbaar ministerie voor de gevolgen van de online activiteiten van complotdenkers, en de daaruit voortvloeiende geweldsdelicten van hun ‘volgers.’
Volgens u ontstaat bij sommigen het idee, door deze complottheorieën, dat men in – gewelddadige – actie moet komen om het land van de ondergang te redden, en ik verzoek u bij deze dan ook vriendelijk om daar één bewezen voorbeeld van aan te dragen.
Het grappige is namelijk dat u stelling neemt tegen complottheorieën, door zelf een complottheorie de wereld in te slingeren……. die van de gewelddadige complotdenkers.

Volgens u wordt geweld steeds vanzelfsprekender gemaakt door voortdurend zonder onderbouwing te insinueren dat er een groot complot gaande is om mensen te benadelen, en daar slaat u ook weer geheel de plank mis, want er is nog nooit iets zo uitgebreid onderbouwd of gedocumenteerd als de coronaplandemie, alleen is het een onderbouwing die de heersende macht wegens geldelijke en machtsbelangen niet wenst te horen.

Van een hoofdofficier van justitie had ik iets meer juridische kennis verwacht dan wat – op onderbuikgevoelens gebaseerde – losse flodders, waar zelfs een advocaat die zijn bul heeft verkregen bij een happy meal, nog gehakt van zou maken.

Steeds wordt er een geweldsmonopolie toegeschreven aan de voornamelijk rechtse ‘complotdenkers,’ terwijl het een bewezen feit is dat linkse padvindersclubjes als antifa, een patent hebben op het grijpen naar geweld.
Tevens gaat u voorbij aan het feit dat wij in dit land een grondwet hebben – en een rechtssysteem waarin u zelf werkzaam bent – waarin de vrijheid van meningsuiting en de onschendbaarheid van het eigen lichaam beklonken liggen, zaken die nu o.a door uw werkgevers – lees: politiek Den Haag – bij het grofvuil gezet worden.

Waar u getuige van bent is niet het gevolg van complotdenken, het is het gevolg van een op klappen staand systeem dat met alle macht door repressie, censuur en uitsluiting in stand wordt gehouden, maar wat historisch gezien niet in stand te houden is.
Deze ‘golfbeweging’ komt, net als klimaatveranderingen, als een boemerang door de tijd heen stelselmatig langs waardoor er een reset plaats vindt, echter met dit verschil dat the great reset die men nu nastreeft slechts oude wijn in nieuwe zakken is.

Ik wil met u dus best de discussie aan over wie de juiste visie heeft over de huidige gang van zaken, en laat het daarbij zoals gewoonlijk slechts bij woorden, ook al ben ik naar uw mening misschien een complotverspreider, maar ik hou dan wel van a fair game.
U geeft als onderdeel van het openbaar ministerie af op mensen die staan voor hun vrijheid en hun lichamelijke onschendbaarheid, maar bent als onderdeel van datzelfde OM juist een zaadje van de huidige onrust.
Wij hebben bijvoorbeeld een openbaar ministerie dat duizenden doodsbedreigingen aan het adres van een Wilders en Baudet onvervolgd laat, terwijl het OM er wel alles aan gelegen is om diezelfde Wilders voor de rechtbank te dagen wegens een minder minder uitspraak.

Dit – slechts – ene voorbeeld geeft genadeloos aan waarom veel burgers geen vertrouwen meer hebben in onze rechtsstaat, en daarom voor de eigen veiligheid de beschermende omarming van gelijkdenkenden zoeken.
Ben ik een complotdenker? Volgens u zal ik dat uiteraard zijn, en het recht dit te denken heeft u, omdat ik dus daadwerkelijk geloof in de vrijheid van meningsuiting.
Echter houdt die vrijheid van meningsuiting bij u op, als hij niet meer langs de meetlat van uw eigen gedachtegoed ligt, maar volgens mijn bescheiden mening is dat de definitie van een dictatuur, of op zijn minst een dictatuur in wording.

Ook ik haal soms mijn wenkbrauwen op over de verbale kots die er over het internet heen gekwat wordt, maar dit is nog steeds geen reden om hier dictatoriale instrumenten tegenover te zetten, want zolang antifa stoottroepen ongehinderd door welk juridisch ingrijpen dan ook, gemaskerd hun geweldsagenda mogen nastreven, mogen oprecht bezorgde burgers – onderbouwde – informatie delen in de veiligheid van hun eigen huis, en ver weg van de mogelijkheid tot het aanwenden van daadwerkelijk geweld.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

3
Michel Mulder