EEN SALARISBRIEFJE AAN DE POPO VAKBOND


-3

Beste dames, heren, geslachtslozen,

In het heetst van de coronaplandemie heeft u in uw – ongetwijfeld oneindige – wijsheid besloten om onze zwart-gele sturminfanterie actie te gaan laten voeren voor een hoger loon.
Laat ik vooropstellen dat een looneis, in tijden waarin miljoenen Nederlanders letterlijk aan het gas liggen – en nee, dit is nu eens geen verwijzing naar de jaren ’40 t/m ’45 – naar mijn bescheiden mening spreekt van het totaal los zijn van alle realiteitszin…….. maar ja, dat is slechts mijn bescheiden mening nu ik deze nog net mag uitspreken in deze dictacratie.

Uw ordetroepen gaan – nou nou, poeh poeh – wat kleine ‘vergrijpen’ niet langer bekeuren, waarvan de grootverdieners de corona- en verkeersboetes uiteraard uitgezonderd zijn.
Wat zult u trots zijn op deze ‘uitgekiende’ strategie – waarmee u overduidelijk zieltjes wilt kweken bij het volk voor uw looneis – het is net of uw spindoctor naast die van Mark Rutte heeft gezeten, toen die zijn eindstreep propagandavod in elkaar aan het flansen was (overigens geheel in lijn met het ‘wettelijke’ avondklokvehikel, dat dan weer wel).

Net als Rutte c.q. zijn spindoctor probeert u sympathie bij het volk te kweken, een volk dat u net als Rutte tot vandaag stelselmatig een grote F-you getoond heeft inzake o.a hun demonstratierecht, maar net als bij Rutte geldt dat uw eisen en/of demonstratierecht – hoe rechtvaardig of onrechtvaardig ook – vele, vele malen die van het volk overstijgen.

Volgens uw organisatie, de popo vakbond, was de werkdruk voor de coronaplandemie al zorgwekkend genoeg – in lekentaal: te weinig mensen voor de vereiste taken – maar mag ik u dan in alle redelijkheid vragen hoe u tot dit standpunt komt?

Wij, u weet wel het volk, hebben nog nooit zoveel blauw…….. eeeuh zwart-geel op straat mogen aanschouwen als juist tijdens de coronaplandemie.
Waar er ook maar sprake was van een demonstratie, koffie drinken of gewoon een gesprekje met je buren, je kon er op rekenen dat er binnen no-time een zéér indrukwekkende, en bovendien provocerende, politiemacht verscheen.
U beste dames, heren en geslachtslozen van de popo vakbond heeft geen onderbezetting, er is gezien het coronabeleid sprake van een overbezetting……… als we uiteraard het afschalen van de inzet op echte misdaaddossiers daarin meenemen.
En ik begrijp dat dat een – makkelijke – keuze is die gemaakt moet worden, wat doe je tenslotte liever: onschuldige burgers de touwtyphus slaan of met gevaar voor eigen leven achter echte criminelen aangaan. Een vrij gemakkelijke keuze lijkt mij.

Door deze keuze echter, komt ook de door u naar voren gebrachte werkdruk in een geheel ander daglicht te staan, want nu jullie slechts geconfronteerd worden met – veelal – onschuldige senioren die opkomen voor hun grondwettelijke rechten, is er geen sprake meer van werkdruk maar slechts van een veredeld trainingskamp met na afloop marsmellows boven het kampvuur……… eeeuh een welverdiend patatje zonder 1.5mtr afstand, zoals vele foto’s aantonen.

Ik zie geen uitgebluste agenten beste popo vakbondbestuurders, ik zie slechts zéér vitale staatsordetroepen die met een indrukwekkend machtsvertoon, en uiteraard plezier, inhakken op onschuldige burgers……..die jullie gek genoeg nu weer voor jullie looneiskarretje wensen te spannen.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

-3
Michel Mulder