EERSTE KAMER STEMT TOE MET DE CORONAWET


1

(EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL)

EERSTE KAMER STEMT TOE MET DE CORONAWET
De eerste kamer stemde op 27 Oktober 2020 toe met de coronawet. Bij deze is de corona wet officieel aangenomen. De stemming werd hoofdelijk geplaatst. 48 van de 72 eerste kamer leden stemden voor de corona wet waar er 24 tegen stemden. Eveneens waren er vier moties ingediend waarvan er twee zijn aangenomen.
Een dag eerder was er een twaalf uur durend debat waar alle fractie voorzitters hun zorgen uiten over de wet. De woordvoerders zoals FVD, PVV, SP, PVDA en fractie van Otten die hun zorgen kenbaar maakten stemden tegen het wetsvoorstel.

AANGENOMEN MOTIES
De motie van Senator van Hattem (PVV) werd aanvaard. De motie gaat over het vooraf vaststellen van de kwaliteit en de werkzaamheid van de eventuele  opgelegde maatregelen. De tweede motie van Senator Jansen (SP) werd eveneens aanvaard. De motie over medezeggenschap over eventuele verlenging van de spoedwet in zowel de eerste als de tweede kamer.

VERWORPEN MOTIES
Senator van Otten bracht de volgende motie in, om Ministeriële regelingen door de eerste kamer die passend konden worden gewaarborgd. De motie werd verworpen. Van Rooijen bracht de volgende motie in, het verzoek tot een voorhangprocedure in spoedeisende ministeriële regelingen door deze eerst voor te leggen aan de eerste kamer. Ook deze motie werd verworpen.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

1
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *