Gesprek met iemand in Frankrijk:


6
  • binnen blijven

1 uur per dag naar buiten om te luchten

verplichte app tracking; mag niet sluiten

virus?

hoelang pikken we het nog?


Like it? Share with your friends!

6