Even wat context


1

Onlangs zagen we op burgerfront twitteraccount bovenstaand filmpje van een soort medicijnflesje met inhoud wat leek op ijzervijlsel in een vloeistof en zich ook zo gedraagt als er een magneet bij wordt gehouden.

In het licht van de filmpjes waarbij gevaccineerden magneetjes op hun arm kunnen plakken kort na vaccinatie, is dit intrigerend. Enige commentaren onder de post waren vragen als “context?” , “is dat geen ijzervijlsel?” en “fake news”.

Tijd dus om er wat dieper in te duiken. In het filmpje is te zien dat er op het flesje een tekst staat die net leesbaar is. Er staat: Particle Works. Google brengt je dan bij een bedrijf in het VK dat voor verschillende industrieёn waaronder de pharmaceutische industrie, nanopartikels maakt. Ook magnetische. Interessant.

Waarvoor worden die allemaal gebruikt? Het volgende schrijven ze op hun website:

Magnetische deeltjes

Magnetische nanodeeltjes vervaardigd door Particle Works zijn zeer consistent van deeltje tot deeltje. We bieden een reeks superparamagnetische en ferromagnetische nanomaterialen met unieke architecturen, waardoor u kunt profiteren van hoge prestaties.

We gebruiken ultramoderne microfluïdische technieken met continue proces en geavanceerde automatisering om sterk monodisperse en batch-to-batch consistente magnetische materialen te produceren (CV-waarden zo laag als 2,5% in beide gevallen). Alle producten worden geleverd met gedetailleerde, hoogwaardige karakteriseringsgegevens (zowel bewerkt als onbewerkt), waarnaar onze klanten vrij kunnen verwijzen in hun publicaties.

Waarom magnetische nanodeeltjes kopen bij Particle Works?

    Tot 5x betere magnetische prestaties vergeleken met eerder beschikbare nanodeeltjes

    Smalle bandbreedte in maatverdeling (CV-waarden zo laag als 2,5%)

    Batch-to-batch-consistentie (CV-waarden zo laag als 2,5%)

    Hoge magnetische dichtheid

    Gedetailleerde karakteriseringsgegevens bij alle producten

    Strenge kwaliteitscontrole

    Ondersteuning en service van onze nanomateriaalexperts

We bieden een scala aan functionele coatings zoals oliezuur, oleylamine, PEG en verschillende klantspecifieke coatings.

Toepassingen

Magnetische nanodeeltjes hebben unieke en krachtige eigenschappen. Magnetische deeltjes interageren met extern magnetisch veld om activering, temperatuurstijging en verandering in het magnetische veld te produceren. Deze eigenschappen worden gebruikt in een reeks toepassingen, waaronder:

    Diagnostiek: MRI-middelen, elektrochemische sensoren, laterale flow-assays

    Farmaceutisch: gerichte medicijnafgifte, magnetische immunoassays

    Biomedisch: magnetothermische kankertherapie

    Industrieel: katalyse, gedrukte elektronica, milieusanering

In alle bovengenoemde toepassingen is de prestatie van magnetische nanodeeltjes in grote mate afhankelijk van de deeltjesgrootte, vorm en architectuur. Dit is het resultaat van een directe correlatie tussen deze deeltjesparameters en de fundamentele eigenschappen ervan, zoals magnetische toestand, restmagnetisatie en magnetische anisotropie.

In het boek “ Nanoparticles in Electrochemical Biosensors” wat te vinden is op researchgate lezen we het volgende:

In addition, nanoparticles offer excellent prospects for the design of new generation

bioelectronic devices that exhibit novel functions. Such nanomaterials-based devices

are expected to have a major impact upon clinical diagnostics, environmental

monitoring, security surveillance, and food safety.

Kortom, het is een voor de wetenschap of wat er nog voor doorgaat, een interessante nieuwe technologie die nog in de kinderschoenen staat met ongekende mogelijkheden voor machthebbers.

Men kan bijvoorbeeld de deeltjes zo ontwikkelen dat ze bijvoorbeeld alleen maar aan een specifiek soort cel hechten en daar onder invloed van een extern magnetisch veld een “medicijn” afgeven op het tijdstip dat diegene die de frequenties kent kan bepalen.

De nanopartikels kunnen echter ook gebruikt worden voor monitoring en surveillance lezen we. Tja, wanneer je eenmaal een shot hebt gehad en de deeltjes zitten in een bepaalde configuratie in jouw lichaam dan kan dat een unieke weergave geven als het wordt uitgelezen. Ook zeer bruikbaar voor crowd control.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het in de mRNA vaccins zou werken. In theorie ja, de spreker in het filmpje geeft aan dat hij makers van de vaccins heeft gevraagd welke specifieke nanopartikels er in de vaccins zitten maar dat hij alleen een antwoord van Pfizer kreeg wat nogal ontwijkend was. Kortom, ze willen dat niet aan de grote klok hangen. Jammer, waarom geen transparantie?

Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Wat voor bewijs hebben we dat er magnetische partikels in de vaccins zouden zitten? Dat bewijs is beperkt maar er lijken wel wat aanknopingspunten te zijn.

Particle Works zelf lijkt geen directe banden te hebben met de Big Pharma. Als we echter gaan kijken wie de eigenaar is van het bedrijf dan hebben we direct beet. Dat blijkt namelijk Blacktrace holdings ltd. te zijn. Als we dat bedrijf wat nader bekijken dan zien we direct dat de banden met Big Pharma zeer nauw zijn. Het heeft klanten als Pfizer, GSK, etc.

Daarnaast hebben we hierboven gelezen dat er PEG coating wordt gebruikt bij het gebruik van de magnetische nanopartikels. Nu is toevallig ook bekend dat dit zeker in de Pfizer vaccins zit. Het is ook tevens een stof die nogal wat problemen lijkt op te leveren. Ook nooit eerder in ‘vaccins’ gebruikt.

We hebben dus de PEG’s

We hebben de filmpjes waarbij gevaccineerden magneetjes laten kleven aan de injectieplek. (Verspreiding door lichaam duurt even)

We hebben een bedrijf dat magnetische nanopartikels maakt en Pfizer als klant heeft.

We zien de nanopartikels in het flesje (grote hoeveelheid maakt het zichtbaar)

Het begint steeds aannemelijker te worden. Als we daarbij nemen dat de factcheckers er direct bovenop sprongen om het verhaal van de magnetische injecties te ontkrachten, nou dan weten we het wel!

Hier gaan we nog meer over horen..


Like it? Share with your friends!

1
Frontier4