HET ETHISCHE VRAAGSTUK


0


Waar belangenclubjes als de overheid, het OMT en de WHO voordoen of de strijd tegen corona vooral een strijd voor uw en mijn gezondheid is, daar blijkt meer en meer dat covid slechts een orinaire strijd is voor het cashen van zoveel mogelijk doekoes.


Wij zien – uitzonderingen daargelaten – een beroepsgroep die zich geconformeerd heeft aan een ethische eed – de eed van Hippocrates – maar die in strijd met deze eed handelt, d.m.v het injecteren van een experimentele gentherapie in volkomen gezonde mensen.
Hoe komt het dat wereldwijd miljoenen artsen bereid zijn de vergelijking met Joseph Mengele aan te gaan, een vergelijking die ieder weldenkend mens bij de gedachte alleen al grijze haren, en een niet te verteren gevoel van gewetenswroeging zou bezorgen?Het simpele antwoord is money, and lots of it.


Het ‘prikje,’ zoals Hugochenko het zo bagatelliserend noemde, is voor artsen een verdienmodel geworden voor Tesla numero quattro, of vakantiehut nummero due, en heeft daarmee het stukje morele ethiek waar artsen soms nog mee wenste te werken, als sneeuw door weersbeïnvloeding doen verdwijnen.
Als je, zoals deze Duitse arts (https://hetanderenieuws.nl/wat-verdienen-artsen-aan-de-prikjes-nederlands-ondertiteld/) bijna een kwart miljoen aan omzet per maand hebt met het zetten van die ‘prikjes,’ wie maalt er dan nog om het ethische deel van je handelen, als je dit met een goed glas Isabella’s Islay whiskey (€5.100.000 per fles) kunt wegspoelen in je vakantiehut in Saint Tropez?


Is het ethisch überhaupt te verantwoorden dat wie dan ook zich kan verrijken aan een gezondheidscrisis die voornamelijk het gewone volk treft, en moet er misschien niet eens een – simpel te verwezelijken – onderzoek gedaan worden naar wie zich tijdens deze plandemie schromelijk heeft verrijkt?
De Kamer heeft de mond vol van volksvertegenwoordigers als Gideon van Meijeren die de grenzen van het fatsoen zouden overschrijden, maar was deze grens al niet overschreden op het moment dat onze roverheid tienduizenden euro’s uitbetaalde aan influencers, om maar vooral die gifspuitjes te promoten voor de winsten van big pharma, met in hun kielzog zich verrijkende artsen.


Het is nog nooit zo ‘lonend’ geweest, om actief te zijn in het belang van een anders gezondheid.

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

0
Michel Mulder