OPROEP AAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


1

Geachte parlementsleden,

Wanneer is het een keer genoeg?
Wanneer gaat uw collectieve geweten een keer zodanig opspelen, dat u zegt: tot hier en niet verder!
U allen zit in ons parlement om de rechtsgang, en de democratische besluitvorming in ons land naar eer en geweten te verdedigen, maar waar is er nog sprake van eer en geweten als u willens en wetens de positie van Mark Rutte blijft verdedigen?

Al jaren krijgen wij vanuit de kamer te horen dat het vertrouwen van de burger in de politiek hersteld moet worden, maar u vergroot de bestaande kloof juist door het blijven beschermen van de positie van de Minister-President, daar waar -met overduidelijke bewijzen- is bewezen dat Mark Rutte letterlijk met pek en veren uit het Torentje verdreven had moeten worden.

Hoe kunt u verwachten dat wij, de burgers van Nederland, het vertrouwen terugkrijgen in de politiek als u stelselmatig de hand boven het hoofd houdt van de meest liegende, meest bedriegende, meest schofferende en de meest doofpotten creërende Minister-President die Nederland ooit gehad heeft?
Dat Mark Rutte nog steeds in het Torentje zit is te danken aan uw collectieve falen, en uw weigering uit te voeren waarvoor u bent aangesteld, namelijk de stem van het volk vertegenwoordigen.

Het is ook niet zo dat Mark Rutte zich schuldig heeft gemaakt aan een John Leerdam-foutje (PvdA 2012), onze Minister-President heeft zich schuldig gemaakt aan grove leugens, de rechtsstaat ondermijnende handelingen en -indirect- dood door schuld, zowel in Syrië als hier in Nederland.

Om uw collectieve geheugen wat op te frissen, want geheugenverlies schijnt tegenwoordig populair te zijn in de kamer, som ik hierbij de meest schokkende feiten op uit een lange, zeer lange rij van een Minister-President, en kamerlid, onwaardig gedrag:

# Mark Rutte heeft persoonlijk het onderzoek naar Joris Demmink gefrustreerd, en via Sybrand Buma kamerlid Pieter Omtzicht zodanig onder druk gezet dat deze zijn onderzoek heeft stopgezet.

# Mark Rutte heeft persoonlijk het onderzoek naar de burgerdoden in Syrië gefrustreerd, met als doel deze zwarte vlek op het Nederlands aanzien in de doofpot te stoppen.

# Mark Rutte heeft MH-17 tot staatsgeheim -lees: doofpot- getransformeerd met behulp van de Raad van State, daar waar hij de nabestaanden letterlijk beloofd heeft dat de onderste steen boven zou komen.

# Mark Rutte heeft blijkgegeven van eigenbelang boven landsbelang in zijn vriendjespolitiek-dossier de afschaffing van de dividendbelasting.

# Mark Rutte is medeverantwoordelijk voor twee van de meest schrijnende dossiers in de Nederlandse geschiedenis, het Groninger aardbevingsdossier en de toeslagenaffaire.

# Mark Rutte heeft meerdere keren bewezen gelogen, of geheugenverlies geveinsd daar waar wij als Nederlands volk de waarheid verwachten van leden van het parlement.

# Mark Rutte heeft u meerdere keren voorgelogen, daarmee blijk gevend van grote minachting voor uw ambt, met als één van de meest recente voorbeelden zijn: “ik heb geen toespraak gehouden over groepsimmuniteit” uitspraak.

Het kan zijn, beste parlementsleden, dat u inmiddels zo vaak voorgelogen bent door Mark Rutte dat u dit niet eens meer doorheeft, of dat u het door de vingers ziet omdat hij er altijd zo vriendelijk bij lacht, maar ik kan u verzekeren dat het lachen ons inmiddels is vergaan.
Als 10 jaar lang zien wij dat Mark Rutte ons land, en haar inwoners, letterlijk afbreekt en u staat er niet slechts bij………. u faciliteert dit zelfs.

Dus wanneer is genoeg een keer genoeg, welke ondermijnende wandaad is een keer erg genoeg voor u, om te doen waarvoor u door het Nederlandse volk bent aangesteld?

# moet Mark Rutte misschien iemand daadwerkelijk vermoorden?
# moet Mark Rutte de sleutels van het Torentje overhandigen aan mutti Merkel?
# moet Mark Rutte per decreet uw functie onwettig maken zodat hij ook op papier het alleenrecht heeft?

Wanneer, geachte parlementsleden, is voor u de bodem van uw verontwaardiging, uw incasseringsvermogen en uw rechtvaardigheidsgevoel een keer bereikt, en besluit u de man met het cv, waarvoor ieder ander al naar huis was gestuurd, eindelijk eens een halt toe te roepen met een unaniem gesteunde motie van wantrouwen?

Als het niet uw gevoel is dat u tot deze daad laat komen, laat het dan het gevoel zijn van miljoenen Nederlanders die die leugenaar in het Torentje spuug- en spuugzat zijn.

Hoogachtend,

Michel Mulder


Like it? Share with your friends!

1
Michel Mulder