Kabinet raakt bevoegdheid kwijt wegens Corona beleid!


0

Kabinet raakt bevoegdheid kwijt wegens Corona beleid!

De Eerste en de Tweede kamer zijn hun bevoegdheden kwijtgeraakt om nieuwe besluiten te nemen. Dit beweert de Nationale Bond tegen Overheidszaken. Zij hebben dit gedaan zonder tussenkomst van een rechter, met verklaringen van het rechtshandelen van het Parlement en hebben deze vernietigd. De bond besloot hier toe, vanwege hun gedrag betreft de Corona maatregelen.

In de maand mei heeft de bond ieder kamerlid een aanzegging gestuurd, met de eis dat ze de steun van de Corona maatregelen van Rutte en de inwerkingtreding van de spoedwet aangaande Corona, moeten uitstellen. Ook attendeerde de Bond de parlementsleden erop, dat zij mede aansprakelijk gesteld dreigen te worden voor alle handelingen van Rutte.

Hiervoor werden de kamerleden al over geïnformeerd vanaf 26 maart jl. De Bond heeft schriftelijk informatie gevraagd aan Mark Rutte, (Minister President) Hugo de Jonge (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur van Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM) als adviseur. Informatie over Coronatesten, registratie van Coronadoden, het effect en veiligheid van vaccinaties. Hier werd geen antwoord op gegeven aan de Bond. Het niet verstrekken van de juiste inhoudelijke onderbouwing die de maatregelen konden rechtvaardigen, geeft aan dat Rutte, De Jonge en Van Dissel een wanbeleid voeren. Zij maken zich schuldig aan zware nalatigheid en onbehoorlijk bestuur.

Als Eerste en Tweede kamer zijn zij verplicht, om in hun ambtsplicht zorgvuldig besluiten te nemen. De Bond heeft laten zien dat elke grondslag van de Coronamaatregelen ontbreekt. Ook eiste de Bond dat de parlementsleden er consequenties aan zouden verbinden, maar niemand heeft dit gedaan. “Dit is zeer ernstig”; zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond.

Hoe is het mogelijk, dat een heel kabinet het nalaat om zijn controlerende taak uit te voeren, terwijl iedereen zijn twijfels heeft over het huidige Coronaverhaal.

Honderden wetenschappers, medische specialisten en onafhankelijke onderzoekers over de hele wereld, stellen kritische vragen op basis van hun kennis, maar ze worden gewoon genegeerd. Hierdoor loopt de reputatie van Bill Gates en het WHO (World Health Organisation) een enorme deuk op. Dit is een goede reden voor volksvertegenwoordigers, om eens een goede onderbouwing van de Coronamaatregelen te checken. Dat gebeurt natuurlijk niet. Dan kunnen zij namelijk niet meer goed uitleggen, waarom er zoveel economische, sociale en psychische schade is aangericht.

De Bond heeft de Eerste en Tweede kamer ook gevraagd, onderzoek te doen naar het verleden van Bill Gates, dit naar aanleiding van een toespraak van een Italiaans parlementslid tegenover haar ambtsgenoten. Ook daar is niets mee gedaan.

De Bond heeft de Nederlandse parlementsleden in de laatste week van mei laten weten, dat zij hun discretionaire bevoegdheid hebben verloren. Hiermee verviel ook hun ambtelijke immuniteit die zij wel zouden hebben als zij een behoorlijk beleid zouden voeren. Dit betekent dat de leden van de Eerste en de Tweede kamer demissionair zijn. Zij mogen alleen de lopende zaken behandelen, maar geen nieuwe besluiten meer nemen. Wachten op wat de Bond gaat doen, dat mogen ze wel.

Nu de Bond het rechtshandelen van de Nederlandse parlementsleden in buitengerechtelijke verklaringen heeft vernietigd, gaat de Bond aan de rechter vragen om dit te bekrachtigen. En wanneer dit is, is nog niet bekend.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

0
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *