NIEMAND is ooit aan COVID-19 gestorven – NERGENS!


2

We schrijven het maar weer op, ieder tegengeluid wordt weggedrukt door raaskallende journalisten/anchormen in politiek correcte samenspraak met de WHO, regime Rutte en het OMT Politbureau. Vol met “wetenschappers”, die zó geleerd zijn, dat ze al niets meer hoeven te onderbouwen, bewijzen, aantonen of weerleggen: het is zo, punt uit.

De WERELDWIJDE ravage die de WHO richtlijnen, geboden en verboden inmiddels hebben aangericht worden categorisch uit de gecontroleerde pers gehouden. Ieder tegengeluid idem dito. Financiële afhankelijkheid is een belangrijke drijfveer. Dat het ten koste van de waarheid en de volksgezondheid gaat, is blijkbaar niemands probleem meer. Maar er zijn sporadische uitzonderingen…..

We hebben een stuk uit Off-Guardian vertaald:

“No one has died from the coronavirus”

Important revelations shared by Dr Stoian Alexov, President of the Bulgarian Pathology Association

ROSEMARY FREI AND PATRICK CORBETT

BRON: OFF-GUARDIAN + links

Een vooraanstaande Europese patholoog meldt dat hij en zijn collega’s in heel Europa geen enkel bewijs hebben gevonden van sterfgevallen door het nieuwe coronavirus op dat continent.

Dr. Stoian Alexov noemde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een “criminele medische organisatie” voor het creëren van wereldwijde angst en chaos zonder objectief verifieerbaar bewijs van een pandemie.

Een andere verbluffende onthulling van de Bulgaarse Pathologische Vereniging (BPA) voorzitter Dr. Alexov is dat hij gelooft dat het momenteel “onmogelijk” is om een vaccin tegen het virus te creëren.

Hij onthulde ook dat Europese pathologen geen antilichamen hebben geïdentificeerd die specifiek zijn voor SARS-CoV-2.

Deze verbluffende verklaringen roepen grote vragen op, onder meer over de beweringen van autoriteiten en wetenschappers met betrekking tot de overhaaste ontwikkeling van de vele vaccins die momenteel klinisch worden getest.

Ze roepen ook twijfel op over de waarheidsgetrouwheid van de beweringen over de ontdekking van coronavirusantilichamen (die gebruikt beginnen te worden voor het testen van patiënten).

Coronavirus-specifieke antilichamen zouden de basis vormen voor de dure serologische testkits die in veel landen worden gebruikt (en waarvan sommige onaanvaardbaar onnauwkeurig blijken te zijn).

En ze zijn naar verluidt de sleutel tot de door Bill Gates fel bepleite immuniteitscertificaten die op het punt staan op grote schaal te worden gebruikt – in de vorm van de COVI-PASS – in 15 landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada.

Dr. Alexov deed zijn keiharde uitspraken in een video-interview waarin hij de unanimiteit van de deelnemers in een webinar op 8 mei 2020 van de European Society of Pathology (ESP) over COVID-19, kernachtig samenvatte.

Het video-interview van Dr. Alexov op 13 mei werd afgenomen door Dr. Stoycho Katsarov, voorzitter van het Centrum voor de Bescherming van de Rechten van de Burger in Sofia en een voormalig Bulgaarse onderminister van Volksgezondheid. De video staat op de website van de BPA, die ook enkele van de belangrijkste punten van Dr. Alexov belicht.

Eén van de grootste bommen die Dr. Alexov liet vallen is dat de leiders van het 8 mei ESP webinar zeiden dat er nog steeds geen coronavirus-specifieke antilichamen zijn gevonden.

Het lichaam vormt antilichamen die specifiek zijn voor de ziekteverwekkers die het tegenkomt. Deze specifieke antilichamen staan bekend als monoklonale antilichamen en zijn een belangrijk hulpmiddel in de pathologie. Dit gebeurt via immunohistochemie, waarbij antilichamen met kleuren worden gelabeld en vervolgens de biopsie- of autopsie-weefselglaasjes ermee worden gecoat. Nadat de antilichamen de tijd hebben gekregen om zich te binden aan de pathogenen waarvoor ze specifiek zijn, kunnen de pathologen de objectglaasjes onder een microscoop bekijken en de specifieke plaatsen zien waar de gekleurde antilichamen – en dus de pathogenen waaraan ze gebonden zijn – zich bevinden.

Bij gebrek aan monoklonale antilichamen tegen het nieuwe coronavirus kunnen pathologen dus niet nagaan of SARS-CoV-2 in het lichaam aanwezig is, of dat de ziekten en sterfgevallen die eraan worden toegeschreven inderdaad door het virus werden veroorzaakt in plaats van door iets anders.

Het zou gemakkelijk zijn om Dr. Alexov af te doen als de zoveelste samenzweringstheoreticus. Veel mensen geloven immers dat ze tegenwoordig overal zijn en verspreiden gevaarlijke verkeerde informatie over COVID-19 en andere zaken maar houd in gedachten dat klokkenluiders vaak alleen staan omdat de overgrote meerderheid van de mensen bang is om zich in het openbaar uit te spreken.

Dr. Alexov heeft een onovertroffen staat van dienst en reputatie. Hij is al 30 jaar arts. Hij is voorzitter van de BPA, lid van de adviesraad van de ESP en hoofd van de afdeling histopathologie van het Oncologieziekenhuis in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Bovendien wordt op een andere manier ondersteund wat Dr. Alexov zegt.

Zo zei de directeur van het Instituut voor Forensische Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf in Duitsland in interviews met de media dat er een opvallend gebrek aan solide bewijs is voor de dodelijkheid van COVID-19.

“COVID-19 is alleen in uitzonderlijke gevallen een dodelijke ziekte, maar in de meeste gevallen is het een overwegend ongevaarlijke virale infectie”, vertelde Dr. Klaus Püschel in april aan een Duitse krant. In een ander interview:

“In heel wat gevallen hebben we ook vastgesteld dat de huidige coronabesmetting niets te maken heeft met de fatale afloop, omdat er andere doodsoorzaken aanwezig zijn, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een hartaanval. Covid is geen bijzonder gevaarlijke virusziekte. Alle speculaties over individuele sterfgevallen die niet deskundig zijn onderzocht, voeden alleen maar de angst.”

Ook heeft een van ons (Rosemary) en een andere journalist, Amory Devereux, in een artikel van 9 juni in OFF-Guardian gedocumenteerd dat het “nieuwe” coronavirus niet heeft voldaan aan Koch’s stellingen (de Postulaten van Koch).

Deze postulaten zijn wetenschappelijke stappen die worden gebruikt om aan te tonen of een virus bestaat en een een-op-een relatie heeft met een specifieke ziekte. We hebben aangetoond dat tot op heden niemand heeft bewezen dat SARS-CoV-2 een unieke ziekte veroorzaakt die overeenkomt

Bovendien hebben twee andere journalisten, Torsten Engelbrecht en Konstantin Demeter, in een artikel van 27 juni, aan het bewijs toegevoegd dat “het bestaan van SARS-CoV-2 RNA gebaseerd is op geloof, niet op het feiten”.

Deze twee journalisten bevestigden ook dat “er geen wetenschappelijk bewijs is dat die RNA-sequenties [geacht worden overeen te komen met die van het “nieuwe” coronavirus] de veroorzaker zijn van wat COVID-19 wordt genoemd”.

Dr. Alexov verklaarde in het interview van 13 mei dat..:

”de belangrijkste conclusie [van allen die deelnamen aan het webinar van 8 mei] was dat de autopsies die werden uitgevoerd in Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en Zweden niet aantonen dat het virus dodelijk is.”

Hij voegde daar nog aan toe:

Wat alle pathologen zeiden is dat er niemand is gestorven aan het coronavirus.

Ik herhaal: niemand is gestorven aan het coronavirus.”

Dr. Alexov merkte ook op dat er geen bewijs is van uitgevoerde autopsies dat iemand die wordt geacht te zijn besmet met het nieuwe coronavirus alleen is gestorven aan een specifieke ontstekingsreactie die wordt aangewakkerd door het virus (het bijvoorbeeld presenteren als longontsteking) in plaats van aan andere potentieel dodelijke ziekten.

Een andere openbaring van hem is dat:

“We moeten precies zien hoe de wet omgaat met immunisatie en dat vaccin waar we het allemaal over hebben, want ik weet zeker dat het [op dit moment] niet mogelijk is om een vaccin tegen COVID aan te maken. Ik weet niet zeker wat Bill Gates precies doet met zijn laboratoria – is het echt een vaccin dat hij produceert, of is het iets heel anders?”

Zoals gezegd, het onvermogen om monoklonale antilichamen voor het virus te identificeren suggereert dat er geen basis is voor de vaccins, de serologische testen en de immuniteitscertificaten die over de hele wereld worden uitgerold met een ongekende snelheid waarbij de kosten geen rol spelen.

In feite is er niet eens solide bewijs dat het virus bestaat.

Dr. Alexov maakte nog enkele belangrijkere punten. Zo merkte hij bijvoorbeeld op dat, in tegenstelling tot de seizoensgriep, het niet bewezen is dat SARS-CoV-2 de jeugd doodt:

Met de griep kunnen we één virus vinden dat een jongere kan laten sterven zonder dat er een andere ziekte aanwezig is […] Met andere woorden, de coronavirusinfectie is een infectie die niet tot de dood leidt. En de griep kan wel degelijk tot de dood leiden.”

(Er zijn meldingen geweest van ernstige kwalen zoals de Kawasaki-achtige ziekte en beroerte bij jonge mensen die geacht werden een coronavirusinfectie te hebben. De meerderheid van de gepubliceerde artikelen over deze gevallen zijn echter zeer kort en omvatten slechts één of een klein aantal patiënten. Bovendien is het onmogelijk om de rol van het virus te bepalen, omdat de auteurs van de kranten onvoldoende of helemaal geen controle hadden over verwarrende en gefractioneerde berichtgeving. Het is zeer waarschijnlijk dat de sterfgevallen van kinderen die worden toegeschreven aan COVID-19 in feite het gevolg zijn van meervoudig orgaanfalen als gevolg van de combinatie van de medicijncocktail en de beademing waaraan deze kinderen worden blootgesteld).

Dr. Alexov beweerde daarom dat:

de WHO creëert een wereldwijde chaos, zonder echte feiten achter hun woorden.”

Eén van de vele manieren waarop de WHO die chaos creëert is het verbieden van autopsies op mensen die geacht worden te zijn gestorven aan COVID-19. Als gevolg hiervan, meldde Dr. Alexov, dat er tegen 13 mei slechts drie van dergelijke autopsies waren uitgevoerd in Bulgarije.

Ook dicteert de WHO dat iedereen die zegt ooit geïnfecteerd te zijn met het nieuwe coronavirus en vervolgens sterft, zijn of haar dood aan COVID-19 moet worden toegeschreven.

“Dat is nogal belastend voor ons, en voor mij in het bijzonder, omdat we protocollen en procedures hebben die we moeten gebruiken,” zei hij tegen Dr. Katsarov. “…en een andere patholoog gaat over 100 jaar zeggen: “Hé, die pathologen wisten niet wat ze deden [toen ze zeiden dat de doodsoorzaak COVID-19 was]! Dus we moeten echt streng zijn met onze diagnoses, want ze kunnen worden bewezen [of weerlegd], en ze kunnen later weer worden gecontroleerd.”

Hij onthulde dat pathologen in verschillende landen in Europa, maar ook in China, Australië en Canada zich sterk verzetten tegen de druk die op hen wordt uitgeoefend om sterfgevallen alleen aan COVID-19 toe te schrijven:

Ik vind het treurig dat we gedachtenloos de instructies van de WHO moeten volgen. Maar in Duitsland, Frankrijk, Italië en Engeland beginnen ze nu toch te denken dat we de WHO niet zo strikt zouden moeten volgen, en [in plaats daarvan] als we de doodsoorzaak schrijven moeten we de pathologische onderbouwing hebben [resultaten om dat te ondersteunen] en moeten we het gebruikelijke protocol volgen. Want als we iets zeggen, moeten we het ook kunnen bewijzen.

(Hij voegde eraan toe dat lijkschouwingen konden helpen de theorie te bevestigen (of te weerleggen) dat veel van de mensen die geacht werden te zijn gestorven aan COVID-19 in Italië eerder het H1N1-griepvaccin hadden ontvangen. Omdat, zoals hij opmerkte, het vaccin het immuunsysteem van volwassenen onderdrukt en daarom een belangrijke bijdrage kan zijn geweest aan hun dood door hen veel vatbaarder te maken voor infectie).

Drs. Alexov en Katsarov waren het erover eens dat nog een ander aspect van de door de WHO veroorzaakte chaos en de fatale gevolgen daarvan is dat veel mensen waarschijnlijk binnenkort zullen sterven aan ziekten zoals kanker, omdat de lockdowns, in combinatie met het leegmaken van ziekenhuizen (ogenschijnlijk om ruimte te maken voor COVID-19 patiënten), alle procedures en behandelingen, behalve de meest urgente, tot stilstand brachten.

Zij constateerden ook dat deze ziekten worden verergerd door de angst en de chaos rond COVID-19.

We weten dat stress het immuunsysteem aanzienlijk onderdrukt, dus ik kan echt 200% claimen dat alle chronische ziekten op zich ernstiger en acuter zullen zijn. Specifiek in situ carcinoom – meer dan 50% daarvan gaat invasiever worden […] Dus ik zal zeggen dat deze epidemie niet zozeer een epidemie van het virus is, het is een epidemie van het geven van veel angst en stress aan mensen”.

Bovendien, stelde Dr. Alexov, een ander direct en verschrikkelijk resultaat van de pandemie paniek is, dat veel mensen het vertrouwen in artsen verliezen.

Want naar mijn mening is het coronavirus niet zo gevaarlijk, en hoe gaan mensen vertrouwen hebben in mij bij het doen van kankerpathologie, waarvan een groot deel ook gerelateerd is aan virussen? Maar daar heeft niemand het over.

We hebben Dr. Alexov een aantal vragen gemaild, waaronder de vraag waarom hij denkt dat het onmogelijk is om een vaccin tegen COVID-19 te maken.

Hij heeft de vragen niet direct beantwoord. We hebben ook vijf collega’s van Dr. Alexov in de European Pathology Society gemaild met de vraag om de onthullingen van Dr. Alexov te bevestigen. We hebben met twee van hen telefonisch contact opgenomen. Geen van hen reageerde.

Waarom hebben Dr. Alexov of zijn vijf collega’s onze vragen niet beantwoord? We betwijfelen of het te wijten is aan een gebrek aan Engelse taalvaardigheid.  Het is waarschijnlijker vanwege de druk op pathologen om de richtlijnen van de WHO te volgen en zich niet publiekelijk uit te spreken. (En bovendien zijn pathologie-afdelingen afhankelijk van de overheid voor hun financiering.)

Toch lijken pathologen zoals Drs. Alexov en Püschel bereid te zijn om uit te stappen en te zeggen dat er niemand is gestorven aan een coronavirusinfectie. Misschien komt dat omdat de gegevens en de reputatie van pathologen gebaseerd zijn op hard lichamelijk bewijs in plaats van op een subjectieve interpretatie van tests, tekenen en symptomen. En er is geen hard fysiek bewijs dat COVID-19 dodelijk is.

[zombify_post]


Like it? Share with your friends!

2
Frontier3

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *